+48 61 6247554
+48 61 6247557
biuro@powerspartner.pl

Rodzaj usługi

Jedn.

Małe maszyny

(koparko-ładowarki, ładowarki i mniejsze, mini koparki)

Duże maszyny

Obsługa techniczna

W warsztacie

godz.

230,00 zł

280,00 zł

W miejscu pracy maszyny

godz.

230,00 zł

280,00 zł

Naprawa

W warsztacie

godz.

230,00 zł

280,00 zł

W miejscu pracy maszyny

godz.

230,00 zł

280,00 zł

Diagnostyka spec. (praca inżyniera serwisu)

godz.

350,00 zł

350,00 zł

Dodatkowa opłata za pracę na żądanie klienta w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami 8.00-16.00

od poniedziałku

do piątku

godz.

100,00 zł

120,00 zł

w sobotę

godz.

120,00 zł

140,00 zł

w dni świąteczne

godz.

150,00 zł

250,00 zł

Dojazd serwisu

Dojazd i powrót samochodu serwisowego liczony od najbliższej bazy serwisu

km

3,50 zł

3,50 zł

Dojazd i powrót jedno lub dwuosobowego zespołu mechaników liczony od najbliższej bazy serwisu

godz.

100,00 zł

100,00 zł